GEP är Nordens ledande byrå inom produktkommunikation. Vi är stolta över att vi samarbetar med flera av Europas största och mest älskade varumärken. För att  möjliggöra det har vi omsorgsfullt handplockat några av de bästa inom branschen i fråga om design, projektledning och inköp. Alla med lång erfarenhet inom sitt respektive område och idag är vi cirka 30 medarbetare och koncernen omsatte  +142 MSEK år 2022.

Vi hjälper våra kunder att stärka sina varumärken, driva försäljning, öka sin lönsamhet och bygga långsiktiga relationer.

Vår målsättning att bli bäst i Europa på strategisk och hållbar produktkommunikation.

 
GEP är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. 

 

 

 

Konceptutveckling, innovation och design.

Produktion, förpackningslösningar och e-handel.

Lagerhållning och global distribution.

 

 

 

VÅRT ERBJUDANDE

Vårt mål är att utveckla produkter som stärker våra kunders varumärken.
 
Vi maximerar effekten av våra kunders investering och hjälper våra kunder att stärka sitt varumärke, bygga långvariga relationer och öka sin försäljning.  Projekt- och kollektionsbaserade lösningar, globala kampanjer och allt däremellan - ett samarbete med oss ger effekt!

Strategisk produktkommunikation ger bättre affärer och vi har kunskapen att hjälpa våra kunder genomföra det på rätt sätt. För oss har kvalitet, miljö och hållbarhetsfrågor alltid varit i fokus och något som vi arbetar kontinuerligt med. Vi är stolta över våra certifierade processer och vårt arbetssätt som gör att vi ligger i framkant när det kommer till materialval, testningsförfaranden, märkning, import- och exportregler, samt att vi besitter den kunskap som krävs kring de lagar och regler som finns och måste efterföljas kring olika produktergrupper (läs mer under hållbarhet).

Vi är störst i Norden och har som mål att bli bäst i Europa på strategisk och hållbar produktkommunikation.

VEM ÄR DU?

Du representerar ett företag som vet att ett starkt varumärke ger större lönsamhet. Du har en strategisk roll med ansvar för kommunikation/marknadsföring och/eller inköp. Du inser vikten av att kommunicera varumärkets värdegrund och budskap på ett enhetligt sätt, mot rätt målgrupp och genom rätt kanal. Du förstår att produkter har sin självklara del i den totala kommunikationsstrategin. Känner du igen dig? Då delar vi ett gemensamt mål. 

Lika lite som ni vill använda samma reklamfilmsmanus som era konkurrenter, nöjer ni er med att sätta ert varumärke på en alltför välanvänd katalogprodukt. Ni vill ha en samarbetspartner som förstår kommunikation och som genom strategisk design kan återskapa vilka ni är och vart ni är på väg. Välkommen - vi vill samarbeta med er. Vi är ett gäng engagerade och kreativa människor. Vi ger dig snabb feedback och ett långsiktigt samarbete. Vårt mål är att kunna ert varumärke lika bra som ni. 

 
/